Еразъм+

еразъм2

Екип от учители от ОУ „Христо Ботев“ кандидатстваха по ключова дейност „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“ на програмата Еразъм+ с проект „Да посрещнем, знаещи и можещи, предизвикателствата на 21 век в образованието на децата ни“.
Кандидатурата на ОУ „Христо Ботев“ получи  98 точки от максимално възможните 100 и така се класира сред одобрените 31 от общо 176 подадени проектни предложения на 2-ро място.