Принудителна ваканция!

Във връзка със

заповед ДЗ 7 от 08.01.2013 г. на кмета на община Раковски,

се преустановяват учебните занятия

в ОУ "Христо Ботев" за дните сряда, четвъртък и петък