Учебна 2012 – 2013 г.

"Сдружение на българските начални учители"

се проведе състезанието "Аз рисувам"

на тема "Моят любим празник"

Участвали 55 деца: I клас – 19; II клас – 12; III клас – 20; и IVклас – 4 деца

Екоден, проведен на 31.10.2012 г.

 

Евакуация по план на 30.10.2012 г.

 

Тържество за НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ, представено от 4 клас

 

Изложба на ученици от 3 и 4 клас за HELLOWEN,

представена от В. Гаджева

 

Филм за откриването на Учебната 2012-2013г. 

/автор: ст. учител Моника Косова/

 

Откриване на учебната година

 /снимки: ст. учител Анна Койрушка/

<br />

Администратор на сайта: ст. учител Анна Койрушка  – /pavanna135@abv.bg/