Резултати от процедура за подборна участници по Еразъм+

Комисия в състав:

 1. Кремена Алексиева – Директор
 2. Валентина Иванчева – пом. директор УВД
 3. София Кикова – председател на УН към ОУ „Христо Ботев“

  разгледа подадените заявления за участие в обучителни курсове по проект Еразъм+и обяви следните резултати:
  1. Моника Даржалиева – Косова
  2. Милена Лесова
  3. Веселина Гаджева
  4. Анета Марина
  5. Ана Телбийска
  6. Мариана Терзийска