ПРОЕКТИ

настоящи проекти:

Име на проекта:

„С грижа за всеки ученик”, модул : „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” – 2011/2012 г.

Име на дарителя/финансиращата организация: МОМН

Име на проекта:Училище на две скорости”, Компонент 1 „Без звънец”

по ОП „Развитие на човешките ресурси”

към МОМН – 2011/2012 г.

Име на дарителя/финансиращата организация: МОМН

Име на проекта:

"Без свободен час" – заместване на отсъстващи учители в училищата.

Име на проекта:
" Природата  в двора на моето училище"

към националната кампания " За чиста околна среда"

на тема:

 "Обичам природата и аз участвам"

01.07. – 30.10.2011г.

на стойност 4 964 лв.

Име на проекта:

" Учим, творим и се забавляваме"

към модул:

"Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап"

 на стойност: 9 669, 51 лв.

към началото

 

 

 

Pause  Stop  Previous  Next

  View full-sized photos