КОНТАКТИ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”  

ГР. РАКОВСКИ,

ул. „Петър Богдан”48 

тел.: 03151/2108; 0886 303 511;

факс: 03151/8002; 0886 301 203

Директор: 0884 044 334;

      Помощник – директор УД: 0884 768 588;

      Помощник – директор АСД: 0884 010 340

e-mail: ou_botew@abv.bg

 

 

към началото