Прогимназиален етап

 1. Снежана Царова /ст. учител/ – Български език и литература; Информационни технологии
 2. Мария Димова /ст. учител/ – Български език и литература; Изобразително изкуство
 3. Лидия Гаджева /учител/ – Български език и литература
 4. Славка Власова /ст.учител/ – Математика
 5. Венко Стойков /ст.учител/ – Математика; Физика
 6. Анна Койрушка /ст.учител/ – Физика и астрономия; Математика; Информатика и Информационни технологии
 7. Васка Гочева /ст.учител/ – Човекът и природата; Физика и астрономия; Математика
 8. Моника Косова /ст.учител/ – Английски език
 9. Милена Лесова /гл.учител/ – Английски език; Информационни технологии
 10. Петър Земярски /ст.учител/ – История и цивилизации; География и икономика; Изобразително изкуство.
 11. Албена Янева /учител/ – География и икономика
 12. Лидия Пенишева /ст.учител/ – Музика
 13. Мариана Терзийска /ст.учител/ – Физическо възпитание и спорт
 14. Невена Ружина /учител/ – Технологии

към началото