Начален етап

Ана Гиева /ст.учител/

Ана Боргоджийска /гл.учител/

Лиляна Кисова /ст.учител

Даниела Говедарска /ст.учител/

Юлия Балабанова /ст.учител/

Павлина Матейчина /ст.учител/

Павлина Плачкова /ст.учител/

Росица Изевкова /ст.учител/

Камелия Чолакова /ст.учител/

Мая Драгоева /ст.учител/

Невена Плачкова /ст.учител/

Стоянка Манчева /ст.учител/

Целодневно обучение

  1. Ана Телбийска /ст. възпитател/
  2. Мария Котова /мл.възпитател/
  3. Боряна Гиева

Английски език

  • Веселина Гаджева / старши учител/

Подготвителни групи

  1. Августина Романова /старши учител/

към началото