ГРАФИЦИ

2015 – 2016 УЧЕБНА ГОДИНА – II СРОК

ГРАФИК ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ II СРОК

ГРАФИК ДЧ по ФВС II СРОК

ГРАФИК ЗА ДЧК II СРОК

ГРАФИК СИП II СРОК

2015 – 2016 УЧЕБНА ГОДИНА – I СРОК

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ

ГРАФИК ДЕЖУРСТВО

ГРАФИК -СИП

ГРАФИК ВТОРИ ЧК

ГРАФИК – ДЧФВС

 

2014 – 2015 УЧЕБНА ГОДИНА – II СРОК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СИП 2 срок

ГРАФИК КОНTРОЛНИ – НАЧАЛЕН ЕТАП 2 срок

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ 2 срок

ГРАФИК КОНТРОЛНИ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 2 срок

ГРАФИК ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА 2 срок

ГРАФИК ДЕЖУРСТВО – УЧИТЕЛИ – 2 срок

ГРАФИК ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 2 срок

2014 – 2015 УЧЕБНА ГОДИНА – I СРОК

ГРАФИК КОНTРОЛНИ – НАЧАЛЕН ЕТАП – 1 срок

ГРАФИК КОНТРОЛНИ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП -1 срок

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ – 1 срок

ГРАФИК ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА–  1 срок

ГРАФИК ДЕЖУРСТВО – УЧИТЕЛИ – 1 срок

ГРАФИК ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ – 1 срок

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СИП – 1 срок

ГРАФИК ЗА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ 2013 – 2014

към началото