Публични изяви

 

Учебна 2017/2018 г.

Учебна 2016/2017г.

„УЧА СЕ ДА ГОТВЯ“
В пъстри и весели празници се превърнаха посещението на заведение за обществено хранене и представителните занятия. Впечатляващи знания и вкусни резултати показаха участниците в проекта. Именно тук учениците получиха практически знания и умения, които ще им позволят да направят своя верен избор за бъдещата си реализация. Гости на събитията бяха директорът на училището, учители и родители.

„МАТЕМАТИКАТА ЛЕСНА И ИНТЕРЕСНА“ – ІVА КЛАС

На 15.06. 2017г учениците от група «Математиката –лесна и интересна» показаха пред своите съученици уменията си по математика. Разделени на три отбора, те работиха по четири задачи:1. «подреди числата по големина», 2. «открий липсващия  множител», «измери  и пресметни», 4. « римски цифри». С лекота учениците се справиха с всички поставени задачи. Бяха аплодирани от съучениците си и получиха грамота за отлично представяне.

„ЧЕТЕМ И ПИШЕМ“ – ІVА КЛАС

На 14. 06. 2017 г бе проведена публична изява с група «Четем и пишем» 4а , на тема «Играй и учи».  Занятието имаше за цел да покаже знанията и уменията на учениците и играейки да повиши мотивацията им за учене. Учениците разиграха 4 игри: решаване на кръстословица, редене на пъзел с приказни герои и разказване на приказката след това. Подреждане разбъркан словоред на изречение и поставяне заглавие на текст.

Работиха с интерес и се забавляваха. Занятието се проведе в класната стая пред съучениците, които не са включени в проекта.

„МАТЕМАТИКАТА ЛЕСНА И ИНТЕРЕСНА“ – ІVБ КЛАС

На  15.06.2017г. в училище се проведе планираната  и дългоочаквана от учениците на  IVб публична изява по проект  „Твоят час“.

  В съревнование между два отбора, участниците в проекта показаха, на своите съученици от VIб клас, че математиката наистина  може да е „лесна и интересна“.

  Състезанието протече в три кръга:

  1. Нареди правилният пъзел, като пресметнеш правилно изразите. (на учениците бяха раздадени три пъзела, като само единият беше правилен)

2.Подредете многоцифреното число.

  1. Измери обиколката на…..

  За усърдната им работа и желанието, с което участваха във всички занимания по проекта, за отличните резултати, които показаха на външното оценяване,  участниците в него получиха грамота.

 

„ЧЕТЕМ И ПИШЕМ“ – ІVБ КЛАС

Заключителната част от проекта „Твоят час” в IVб клас премина под надслова – „Чета и се забавлявам”. Заниманието през три кръга:

  1. Открий частите на пъзела и го подреди.
  2. Реши кръстословицата.
  3. Подреди пословиците.

Гости поканихме от IVa клас, а състезанието се проведе в класната стая.Учениците се състезаваха в три отбора. С интерес и ентусиазъм  се надпреварваха.  Победи по- бързият и съобразителен отбор.

За старанието през учебната година и добрите резултати на външното оценяване, за отличното представяне на заключителното състезание, учениците получиха грамота.

«Опознай Родината, за да я обикнеш!»

На 01.06.2017 г. в ОУ ‘‘Антим I“ гр. Балчик, във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „ Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности “Твоят час”, учениците от 5а и 5б  клас, включени в групата – занимания по интереси  „Опознай Родината, за да я обикнеш” подредиха изложба. С огромно желание и много старание децата подготвиха  рисунки и кубове на български природни забележителности, изработиха 3D макети. На изложбата присъстваха техни съученици, родители и учители. Всички бяха възхитени от творческите способности и талант на децата.

Математиката- лесна и интересна

Групата на 3а клас по математика за преодоляване  на обучителни затруднения показа как чрез интерактивни методи под формата на занимателни задачи се работи самостоятелно и екипно. Състезателният елемент стимулира бързина и съобразителност при справянето с поставените задачи- събиране и изваждане, умножение и деление до 1000, текстови задачи, танграми и логически задачи. Целта беше учениците да покажат пред родителите си, че са покрили образователния минимум в края на 3 клас.

Групата «Сръчни ръчички» реализира три публични изяви,за да демонстрира изработените проекти, в създаването на които участваха всички деца.Изявите бяха в училище в специално подготвен кът,където по принцип се излагаше и всяко изработено изделие.Гости на изявите бяха родители,колеги и деца от други групи и класове.Изявите са отразени и в групата на класа и във фейсгрупата на училището.

Опознай родния край- Іа клас

№1 Запознахме се със зимните празници, които се честват в нашия край и за традициите, свързани с тях. Взехме участие със стихотворения на градското тържество за запалване светлините на коледната елха.

№2 В седмицата посветена на Апостола на свободата – Васил Левски, със Мултимедийна презентация, учениците рецитираха стихове, отговаряха на въпроси от викторина за живота и делото на Левски, и всяко дете постави пърче пъзел с образа на Дякона.

№3 Обект на интерес в родния ни край беше Взаимното училище и храм «Св. Николай Чудотворец»

№4 Посетихме Двореца на Мария и ботаническата градина – разходка сред красивите цветя.

Сръчни ръчички – Іб клас

За Коледа с групата “Сръчни ръчички” подготвихме изложба от изработените предмети, която представихме на останалите ученици и родители на класното ни тържество, а после поставихме във фоайето. По предложение на децата Коледните картички и пликовете, които изработихме съвместно с родител, бяха дадени за продажба на благотворителната акция, която се проведе в училище.

    На 06.04.2017 год. с групата направихме втора изложба във фоайето на училището от предмети изработени през изтеклия период. Картичките за мама и гривните, които изработвахме с групата, направихме и с останалите ученици и ги подарихме на мама за 8 март, а великденски зайчета (изработени съвместно с родител) и великденски венци подарихме на уредниците на Художествената галерия и Етнографската къща (при нашето посещение).

    На 31.05. 2017 год. в Каменната зала на Двореца се проведе класно тържество„Ваканция, здравей”, на което присъстваха много близки на учениците от класа и общественици. За тържеството подготвих и представих презентация, в която показах работата на групата през този период.

   След приключването на занятията с групата направихме трета изложба, която представихме пред родители и част от учениците.

Четем и пишем-3а клас

Публичната изява – “Знаем и можем” имаше за цел да покаже знанията, уменията и компетентностите по БЕЛ на учениците,включени в групата , да повиши мотивацията за учене и да преодолее обучителните затруднения..Използвани са интерактивни методи, беседи, работни листове за всяко дете, различни по вид езикови упражнения.Учениците четоха текст, писаха и правиха табло за краснопис, рецитираха любими стихове.Накрая изявата завърши с драматизация на любима приказка-“Дядо и ряпа”.Децата участваха с желание и интерес.

Четем и пишем- ІІа клас

Дни преди 24 май посетихме библиотеката в читалище „Васил Левски”. Четохме приказки от български автори. На 31 май в класната стая, изпълнихме езикови упражнения и решихме игрословица. При нейното решаване получихме името на българският писател Елин Пелин. Прочетохме негови стихотворения и кратки приказки. Представихме драматизация на стихотворната му приказка „Дядовата ръкавичка”.

Наши гости бяха родители и представители от ръководството на училището и читалището.

 Четем и пишем , Математиката лесна и интересна – ІІІб клас

На 05.06.2017г. се проведе представителна изява на тема „Кой чете най-добре“ – състезание. Целта на изявата беше учениците да покажат своите умения да четат гладко и емоционално различни по жанр произведения. Съученици и родители наблюдаваха и оценяваха представянето на всеки от групата. Откроиха се четирима ученици, които получиха грамоти.

 Във втората част от изявата всеки участник в групата показа своите постижения и по граматика, чрез решаване на разнообразни езикови задачи. Изявата премина много емоционално и групата получи възторжени поздравления от публиката.

  Втората изява се проведе на 06.06.2017г. Темата беше „Правим табло за краснопис“. Учениците подредиха свои красиво написани работи от последните занятия. Всеки от групата сам подбра най-красивия и вярно написан работен лист. Усети се желанието на децата да покажат своя напредък. Накрая се снимаха с готовото табло.

 

   На 09.06.2017г. се проведе представителна изява „Математиката – лесна и интересна“. Целта на изявата бе да се покажат постигнатите знания и умения на учениците в групата. Групата беше разделена на два отбора, които се състезаваха за бързо и вярно решаване. Задачите им бяха представени под формата на презентация, която даде възможност за по-голямо разнообразие и нагледност. Така представени задачите повишиха емоционалната активност на учениците. Това увлече и гостите, които бяха включени в решаването на математическа кръстословица. За активното си участие и отлично представяне в изявата учениците получиха грамоти.

 

 

Математиката-лесна и интересна – ІІа клас

Публичната изява се състоя на 09.06.2017 год. в класната стая. Присъстваха класният ръководител и родители.Целта на изявата беше децата да покажат, че математиката може да бъде и забавна.На гости на учениците беше един клоун.Той им постави следната задача:да сглобят пъзел.Частите на пъзела са разбъркани.Във всяка има пример,който децата трябва да решат и след това да подредят частите по дадена схема.След като подредят пъзела,трябва да оцветят получената картина.Накрая учениците получават частите на един клоун,който трябва да сглобят и оцветят. Гостите също помагат за справянето със задачите.

 

Четем и пишем

На 01.06.2017 г. в ОУ ‘‘Антим I“ гр. Балчик, във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „ Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности “Твоят час”, учениците от 2б клас, включени в групата с обучителни затруднения “Четем и пишем‘‘, участваха в представителна изява „Знам българския език”. Те демонстрираха пред съучениците си своите знания за езика чрез изпълнение на поставените им забавни езикови задачи . С много старание и огромно желание учениците разкриха умения: да правят проверка на правописа на думите; да откриват прилагателни имена, съществителни имена и глаголи; да съставят изречения.

За огромното желание и положеното старание получиха аплодисменти и грамота за отлично представяне.