Твоят час

проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

http://tvoiatchas.mon.bg/

ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА

Анкетна карта

УЧЕБНА 2017/2018 г.

Група Клас ръководител
1 Писането,  четенето лесно Обучителни затруднения Ивелина Ангелова
2 Писането,  четенето лесно Обучителни затруднения Митка Игнатова
3 Писането,  четенето лесно Обучителни затруднения Пенка Николова
4 Писането,  четенето лесно Обучителни затруднения Силвия Георгиева
5 Писането,  четенето лесно Обучителни затруднения Димитрина Стоянова
6 Писането,  четенето лесно Обучителни затруднения Саша Масларова
7 Математиката лесна и интересна Обучителни затруднения Валя Цолова
8 Писането,  четенето лесно Обучителни затруднения Донка Милева
9 Български език Обучителни затруднения 5 Милена Димитрова
10 Български език Обучителни затруднения 6-7 Величка Кирова
11 Човекът и природата Обучителни затруднения 5-6 Надежда Димитрова
12 Английски език Обучителни затруднения 5-7 Илияна Морянова
13 Опознай родния край Занимания по интереси Снежана Тодорова
14 Опознай родния край Занимания по интереси Виктория Стоянова
15 Аз творя Занимания по интереси Сежда Мехмедова
16 Пеем и играем Занимания по интереси Дарина Симеонова
17 Аз творя Занимания по интереси Денка Христова
18 Народни традиции и обичаи Занимания по интереси Ана Колева
19 Моето музикално хоби Занимания по интереси Калинка Шишкова
20 Народни танци Занимания по интереси 2-5 Татяна Славчева
21 Знам и мога Занимания по интереси Ана Неделчева
22 Играем волейбол Занимания по интереси 7-8 Здравко Димитров
23 Опознай Eвропа Занимания по интереси 5 Мая Иванова
24 Млад огнеборец Занимания по интереси 5-7 Боряна Колева

УЧЕБНА 2016/2017 Г.

Групи с обучителни затруднения – 12

Групи за занимания по интереси – 10

 

Група Клас ръководител
1 Четем и пишем Обучителни затруднения Денка Христова
2 Четем и пишем Обучителни затруднения Донка Милева
3 Четем и пишем Обучителни затруднения Димитрина Стоянова
4 Четем и пишем Обучителни затруднения Саша Масларова
5 Четем и пишем Обучителни затруднения Ивелина Тодорова
6 Четем и пишем Обучителни затруднения Митка Игнатова
7 Математиката-лесна и интересна Обучителни затруднения Валя Цолова
8 Математиката-лесна и интересна Обучителни затруднения Ана Колева
9 Математиката-лесна и интересна Обучителни затруднения Калинка Шишкова
10 Математиката-лесна и интересна Обучителни затруднения Ана Неделчева
11 Математиката-лесна и интересна Обучителни затруднения Снежана Тодорова
12 Математиката-лесна и интересна Обучителни затруднения Виктория Стоянова
13 Художествено слово Занимания по интереси 5 Боряна Колева
14 Уча се да готвя Занимания по интереси 4 Татяна Колева
15 Сръчни ръчички Занимания по интереси Силвия Георгиева
16 Сръчни ръчички Занимания по интереси Пенка Николова
17 Пеем и играем Занимания по интереси Дарина Симеонова
18 Да опознаем родния край Занимания по интереси Сежда Мехмедова
19 Играем волейбол Занимания по интереси 5-6 Здравко Димитров
20 Играем волейбол Занимания по интереси 7-8 Здравко Димитров
21 Опознай родината, за да я обикнеш!-забележителности, традици, култура Занимания по интереси 5 Мая Иванова
22 Играем и учим английски език Занимания по интереси 7 Илияна Морянова