Доставчици на храна

ДОСТАВЧИЦИ НА ХРАНА
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 година

Схема „ Училищен плод”
Доставчик „Шоколино” ООД
Лице за контакт Ивелин Иванов
Телефон 0888798268

Схема „ Училищно мляко ”
Доставчик „ЕКОХРАНИ” ЕООД
Лице за контакт Младен Станев
Телефон 0893677899

Доставчик на хранителни продукти за нуждите на ученическия стол
Доставчик „Еделвайс – Господинов” ЕООД”
Лице за контакт Господинов
Телефон 0570 8 51 94

Училищен бюфет
Доставчик „Флориан“ ЕТ
Лице за контакт Цветан Георгиев
Телефон 0878801592

РУМЯНА ПЕТРОВА
Директор на ОУ „Антим І” гр. Балчик