Доставчици на храна

ДОСТАВЧИЦИ НА ХРАНА
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година

Схема „ Училищен плод”
Схема „ Училищно мляко ”
Доставчик „АРСЛАН 2011”  ЕООД

Доставчик на хранителни продукти за нуждите на ученическия стол
Доставчик „Еделвайс – Господинов” ЕООД”

 

РУМЯНА ПЕТРОВА
Директор на ОУ „Антим І” гр. Балчик