Дневен режим

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ                                  
за учебната 2022/ 2023 година

 

  • Формата на обучение в ОУ „Антим І” е дневна.
  • Режимът, по който се организира учебно-възпитателния процес в І – ІV клас е  целодневен и се осъществява по втори вариант.
  • Режимът, по който се организира учебно-възпитателния процес V-VІІ клас е  целодневен и се осъществява по първи вариант.
  • Училището е отворено в работните дни от 7.00 ч. до 18.00 часа.
  • Учебните занятия започват  в 8.00 часа и завършват съгласно седмично разписание:
ЧАС І-ІІ клас

понеделник – петък

ІІІ-ІV клас

понеделник – петък

V-VІІ клас

понеделник -петък

1 8.00 – 8.35 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40
2 8.50 – 9.25 8.50 – 9.30 8.50 – 9.30
3 9.55 – 10.30 9.50 – 10.30 9.40 – 10.20
4 10.45 – 11.20 10.40 – 11.20 10.40 – 11.20
5 11.35 – 12.10 11.30 – 12.10 11.30 – 12.10
6   12.20 – 13.00 12.20 – 13.00
7     13.10 – 13.50

Учебните часове в I и II клас са с продължителност 35 минути,  III  – IV клас  с продължителност 40 минути, V – VІІ клас – 40 минути .
Междучасията се обявяват с училищния звънец.