Дневен режим

ДНЕВЕН РЕЖИМ

                                    за учебната 2020/ 2021 година

 

  • Режимът, по който се организира учебно-възпитателния процес в І – ІV клас е  целодневен и се осъществява по втори вариант.
  • Режимът, по който се организира учебно-възпитателния процес V-VІІ клас е  целодневен и се осъществява по първи вариант.
  • Училището е отворено в работните дни от 7.00 ч. до 17.30 часа.
  • Учебните занятия започват  в 8.00 часа и завършват съгласно седмично разписание:
ЧАС І-ІІ клас

понеделник – петък

ІІІ-ІV клас

понеделник – петък

V-VІІ клас

понеделник -петък

1 8.00 – 8.35 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40
2 8.50 – 9.25 8.50 – 9.30 8.50 – 9.30
3 9.55 – 10.30 9.50 – 10.30 9.40 – 10.20
4 10.45 – 11.20 10.40 – 11.20 10.40 – 11.20
5 11.35 – 12.10 11.30 – 12.10 11.30 – 12.10
6   12.20 – 13.00 12.20 – 13.00
7     13.10 – 13.50

Учебните часове в I и II клас са с продължителност 35 минути,  III  – IV клас  с продължителност 40 минути, V – VІІ клас – 40 минути .
Междучасията се обявяват с училищния звънец.

 

 

 

 

ГРУПИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

  1 а,        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
 

12,20-12,55

Организиран отдих и физическа активност  /обяд/ Организиран отдих и физическа активност   /обяд/ Организиран отдих и физическа активност   /обяд/ Организиран отдих и физическа активност  /обяд/ Организиран отдих и физическа активност  /обяд/
12,55-13,30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
13,40-14,15 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
14,25-15,00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
15,10-15,45 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
15,55-16,30 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
           
           
  1 б,        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
           
 

12,20-12,55

Организиран отдих и физическа активност  /обяд/ Организиран отдих и физическа активност   /обяд/ Организиран отдих и физическа активност   /обяд/ Организиран отдих и физическа активност  /обяд/ Организиран отдих и физическа активност  /обяд/
12,55-13,30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
13,40-14,15 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
14,25-15,00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
15,10-15,45 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
15,55-16,30 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
           
   

 

 

 

 

2 а,

       
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
           
 

12,20-12,55

Организиран отдих и физическа активност  /обяд/ Организиран отдих и физическа активност   /обяд/ Организиран отдих и физическа активност   /обяд/ Организиран отдих и физическа активност  /обяд/ Организиран отдих и физическа активност  /обяд/
12,55-13,30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Самоподготовка Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
13,40-14,15 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
14,25-15,00 Самоподготовка Самоподготовка Занимания по интереси Самоподготовка Самоподготовка
15,10-15,45 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
15,55-16,30 Занимания по интереси Занимания по интереси  Организиран отдих и физическа активност Занимания по интереси Занимания по интереси
   

 

 

       
  2 б,        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
           
           
 

12,20-12,55

Организиран отдих и физическа активност  /обяд/ Организиран отдих и физическа активност   /обяд/ Организиран отдих и физическа активност   /обяд/ Организиран отдих и физическа активност  /обяд/ Организиран отдих и физическа активност  /обяд/
12,55-13,30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Самоподготовка Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
13,40-14,15 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
14,25-15,00 Самоподготовка Самоподготовка Занимания по интереси Самоподготовка Самоподготовка
15,10-15,45 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
15,55-16,30 Занимания по интереси Занимания по интереси  Организиран отдих и физическа активност Занимания по интереси Занимания по интереси
   

 

 

 

 

 

3 а,

       
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
                     
  13.00-13.40 Организиран отдих и физическа активност  /обяд/ 13.00-13.40 Организиран отдих и физическа активност  /обяд/ 13.00-13.40 Организиран отдих и физическа активност/обяд/ 13.00-13.40 Организиран отдих и физическа активност  /обяд/ 12.20-13.00 Организиран отдих и физическа активност  /обяд/
  13.40-14.20 Самоподготовка 13.40-14.20 Самоподготовка 13.40-14.20 Самоподготовка 13.40-14.20 Самоподготовка 13.10-13.50 Самоподготовка
  14.30-15.10 Самоподготовка 14.30-15.10 Самоподготовка 14.30-15.10 Самоподготовка 14.30-15.10 Самоподготовка 14.00-14.40 Самоподготовка
  15.10-15.50 Занимания по интереси 15.10-15.50 Занимания по интереси 15.10-15.50 Занимания по интереси 15.10-15.50 Занимания по интереси 14.50-15.30 Занимания по интереси
  15,50-16.30 Занимания по интереси 15,50-16.30 Занимания по интереси 15,50-16.30 Занимания по интереси 15,50-16.30 Занимания по интереси 15,40-16.20 Занимания по интереси
                     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  3 б,        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
           
  13.00-13.40 Организиран отдих и физическа активност  /обяд/ 13.00-13.40 Организиран отдих и физическа активност  /обяд/ 13.00-13.40 Организиран отдих и физическа активност/обяд/ 13.00-13.40 Организиран отдих и физическа активност  /обяд/ 12.20-13.00 Организиран отдих и физическа активност  /обяд/
  13.40-14.20 Самоподготовка 13.40-14.20 Самоподготовка 13.40-14.20 Самоподготовка 13.40-14.20 Самоподготовка 13.10-13.50 Самоподготовка
  14.30-15.10 Самоподготовка 14.30-15.10 Самоподготовка 14.30-15.10 Самоподготовка 14.30-15.10 Самоподготовка 14.00-14.40 Самоподготовка
  15.10-15.50 Занимания по интереси 15.10-15.50 Занимания по интереси 15.10-15.50 Занимания по интереси 15.10-15.50 Занимания по интереси 14.50-15.30 Занимания по интереси
  15,50-16.30 Занимания по интереси 15,50-16.30 Занимания по интереси 15,50-16.30 Занимания по интереси 15,50-16.30 Занимания по интереси 15,40-16.20 Занимания по интереси
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 а

       
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
  13.00-13.40 Организиран отдих и физическа активност  /обяд/ 13.00-13.40 Организиран отдих и физическа активност  /обяд/ 13.00-13.40 Организиран отдих и физическа активност/обяд/ 13.00-13.40 Организиран отдих и физическа активност  /обяд/ 12.20-13.00 Организиран отдих и физическа активност  /обяд/
  13.40-14.20 Самоподготовка 13.40-14.20 Самоподготовка 13.40-14.20 Самоподготовка 13.40-14.20 Самоподготовка 13.10-13.50 Самоподготовка
  14.30-15.10 Самоподготовка 14.30-15.10 Самоподготовка 14.30-15.10 Самоподготовка 14.30-15.10 Самоподготовка 14.00-14.40 Самоподготовка
  15.10-15.50 Занимания по интереси 15.10-15.50 Занимания по интереси 15.10-15.50 Занимания по интереси 15.10-15.50 Занимания по интереси 14.50-15.30 Занимания по интереси
  15,50-16.30 Занимания по интереси 15,50-16.30 Занимания по интереси 15,50-16.30 Занимания по интереси 15,50-16.30 Занимания по интереси 15,40-16.20 Занимания по интереси
                     
                     
   

 

       
  4 б,        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
  13.00-13.40 Организиран отдих и физическа активност  /обяд/ 12.20-13.00 Организиран отдих и физическа активност  /обяд/ 13.00-13.40 Организиран отдих и физическа активност/обяд/ 13.00-13.40 Организиран отдих и физическа активност  /обяд/ 13.00-13.40 Организиран отдих и физическа активност  /обяд/
  13.40-14.20 Самоподготовка 13.10-13.50 Самоподготовка 13.40-14.20 Занимания по интереси 13.40-14.20 Самоподготовка 13.40-14.20 Самоподготовка
  14.30-15.10 Самоподготовка 14.00-14.40 Самоподготовка 14.30-15.10 Самоподготовка 14.30-15.10 Самоподготовка 14.30-15.10 Самоподготовка
  15.10-15.50 Занимания по интереси 14.50-15.30 Занимания по интереси 15.10-15.50 Самоподготовка 15.10-15.50 Занимания по интереси 15.10-15.50 Занимания по интереси
  15,50-16.30 Занимания по интереси 15,40-16.20 Занимания по интереси 15,50-16.30 Занимания по интереси 15,50-16.30 Занимания по интереси 15,50-16.30 Занимания по интереси
                     
                     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
  5-6 клас        
           
13,00-13,40 Организиран отдих и физическа активност  /обяд Организиран отдих и физическа активност  /обяд Организиран отдих и физическа активност  /обяд Организиран отдих и физическа активност  /обяд Организиран отдих и физическа активност  /обяд
13,40-14,20 Занимания по интереси Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
14,20-15,00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
15,10-15,50 Самоподготовка Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
15,50-16,30 Организиран отдих и физическа активност Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

 

  6,7 клас        
           
13,00-13,40 Организиран отдих и физическа активност  /обяд Организиран отдих и физическа активност  /обяд Организиран отдих и физическа активност  /обяд Организиран отдих и физическа активност  /обяд Организиран отдих и физическа активност  /обяд
13,40-14,20 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
14,20-15,00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
15,10-15,50 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
15,50-16,30 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
  Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност

С настоящия дневен режим са запознати членовете на педагогическия колектив на заседание на ПС с Протокол №8/11.09.2020 г.