COVID – 19

Към 14 МАРТ в 120 ОУ:
Карантинирани ученици поради контакт с болен близък: Петима
Карантинирани ученици поради положителен тест: Няма
Карантинирани учители поради контакт с болен близък: Няма
Карантинирани учители поради положителен тест: Няма
Карантинирани непедагози поради положителен тест: Няма
Паралелки в ОРЕС: Няма