COVID – 19

Към 7 МАРТ в 120 ОУ:

Карантинирани ученици поради контакт с болен близък: Четирима

Карантинирани ученици поради положителен тест: Един

Карантинирани учители поради контакт с болен близък: Няма

Карантинирани учители поради положителен тест: Няма

Карантинирани непедагози поради положителен тест: Няма

Паралелки в ОРЕС: Няма