COVID – 19

Към дата 28 февруари в 120 ОУ:

Карантинирани ученици поради контакт с болен близък: Един

Карантинирани ученици поради положителен тест: Двама

Карантинирани учители поради контакт с болен близък: Няма

Карантинирани учители поради положителен тест: Няма

Карантинирани непедагози поради положителен тест: Няма

Паралелки в ОРЕС: Една