COVID – 19

Към дата 24 януари в 120 ОУ:

Карантинирани ученици поради контакт с болен близък: Десет

Карантинирани ученици поради положителен тест: Осем

Карантинирани учители поради контакт с болен близък: Няма

Карантинирани учители поради положителен тест: Няма

Карантинирани непедагози поради положителен тест: Няма

Паралелки в ОРЕС: Три