COVID – 19

Към дата 10 януари в 120 ОУ:

Карантинирани ученици поради контакт с болен близък: Петнадесет

Карантинирани ученици поради положителен тест: Седем

Карантинирани учители поради контакт с болен близък: Няма

Карантинирани учители поради положителен тест: Двама

Карантинирани непедагози поради положителен тест: Няма

Паралелки в ОРЕС: Две