COVID – 19

Към дата 13 декември в 120 ОУ:

Карантинирани ученици поради контакт с болен близък: шест

Карантинирани ученици поради положителен тест: двама

Карантинирани учители поради контакт с болен близък: един

Карантинирани учители поради положителен тест: няма

Непедагогически персонал с положителен тест: няма

Паралелки в ОРЕС: няма