COVID – 19

Към дата 6  декември в 120 ОУ:

Карантинирани ученици поради контакт с болен близък: двама

Карантинирани ученици поради положителен тест: осем

Карантинирани учители поради контакт с болен близък: няма

Карантинирани учители поради положителен тест: един

Непедагогически персонал с положителен тест: няма

Паралелки в ОРЕС: една