COVID – 19

Към дата 22  ноември в 120 ОУ:

Карантинирани ученици поради контакт с болен близък: двама

Карантинирани ученици поради положителен тест: четирима

Карантинирани учители поради контакт с болен близък: един

Карантинирани учители поради положителен тест: един

Непедагогически персонал с положителен тест: няма