COVID – 19

Към дата 22  ноември в 120 ОУ:

Карантинирани ученици поради контакт с болен близък: няма

Карантинирани ученици поради положителен тест: един

Карантинирани учители поради контакт с болен близък: няма

Карантинирани учители поради положителен тест: двама

Непедагогически персонал с положителен тест: няма