COVID – 19

Към дата 15  ноември в 120 ОУ:

Карантинирани ученици поради контакт с болен близък: трима

Карантинирани ученици поради положителен тест: един

Карантинирани учители поради контакт с болен близък: няма

Карантинирани учители поради положителен тест: трима

Непедагогически персонал с положителен тест: двама