COVID – 19

Към дата 25 октомври в 120 ОУ:
Карантинирани ученици поради контакт с болен близък – 6.
Карантинирани ученици поради положителен тест – 4.
Паралелки в ОРЕС: Всички въз основа на заповед №РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на МОН