Съобщение

Към 27.11 във 120 ОУ има: 4 ученика от начален етап с положителен тест (не са били в контакт със съучениците си една седмица преди установяването).

30 контактни ученика, 2-ма учители с положителен тест, един учител контактен в семейството.