Съобщение

От 17.11.2020г. до 26.11.2020г. са карантинирани учениците от 2 г клас, поради положителен тест за Ковид 19 на класния ръководител. Учениците ще бъдат на ОЕСР. На отсъстващите от обучението ученици ще бъдат писани отсъствия.