Съобщение

От 12.11.2020 г. един учител от начален етап с положителен тест. Не е бил в контакт с децата от 7 ноември.

Към дата 13.11.2020 г. във 120 ОУ има двама ученици с положителен тест от начален етап, 17 контактни, двама учители с положителен тест, един контактен учител и един контактен от непедагогическия персонал.