Съобщение

Към 9.11.2020 г. има 20 карантинирани ученика. От тях 18 контактни в семейството, двама с положителен PCR, които не са посещавали учебни часове (били са под карантина, заради положителен в семейството) и нямат пряк контакт с паралелките, в които учат.