Съобщение

Към 3 ноември 2020 г. в 120 ОУ има 17 карантинирани ученика, поради положителни PCR тестове в семейството.

Двама служители от непедагогическия персонал са в карантина от 2 до 11 ноември включително, като контактни на хора с положителни PCR тестове в семействата им.

1 thought on “Съобщение

  1. Благодаря за поправката. Извинявам се за техническата грешка. Копирала съм от грешен шаблон.

Коментари са забранени.