Заповед на Министъра на образованието и науката относно оценяването

Разрешава се оценяването на резултатите от обучението на учениците и поставянето на текущи оценки в училищната документация:

Zapoved-725