НАСОКИ ЗА РОДИТЕЛИ: ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

  1. Уверете се, че докато детето учи от вкъщи, то се придържа максимално към обичайния си дневен режим.
  2. Интересувайте се от онлайн съдържанието и материалите, до които детето има достъп. Помогнете му, ако се затруднява с нещо.
  3. При онлайн обучението самоподготовката е от изключителна важност, затова обърнете внимание дали и как детето изпълнява възложените му задачи.
  4. Поддържайте връзка с класния ръководител и/или други учители – взаимно можете да си бъдете полезни така, че онлайн обучението да бъде възможно най-ефективно.
  5. Вероятно е детето Ви да прекара много време пред устройството идните дни. Осигурете време за почивка и дейности, които не включват стоене пред екрана.

КАК ДА ПОДСИГУРИМ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДЕТЕТО ОНЛАЙН

  1. На устройствата, които ползват децата до 10 г., е желателно да има програма за родителски контрол. Използвайте приложения като Web of Trust и Family Link, за да гарантирате по-добра защита.
  2. Ако дете до 14 г. има профил във фейсбук, нека той да е с възраст, която е максимално близка до реалната. За всички социални мрежи се уверете, че детето познава и използва настройките за сигурност.
  3. Интересувайте се какво прави детето онлайн.
  4. При проблеми с неподходящо съдържание или нежелани контакти потърсете съвет на тел. 124 123 или на www.safenet.bg.
  5. Прилагам ви една интересна презентация на Асоциация родители: https://sway.office.com/0aiM56EQSzGtO2t3?ref=Link