Съобщение

Сдружение „Училищно настоятелство

към 120 ОУ „ГеоргиСава Раковски“- София“,

свиква редовно общо събрание на 17.06.2019 г. в 18 ч. в София,

район „Лозенец“, пл. Папа Йоан Павел ІІ № 7, 120 ОУ „Георги Сава Раковски“.

Поканват се всички членове на настоятелството да присъстват лично или чрез изрично упълномощени представители.