Родителска среща за приетите в I клас 2019/2020 учебна година

На 24.06.2019г. от 18 часа ще се проведе родителска среща
за приетите ученици в първи клас учебна 2019/2020 г., а на 26.06.2019г. от 10 часа тест за училищна готовност.