Дневно разписание на учебните часове за 14 и 16 май (вторник и четвъртък)

Промяната в дневното разписание на 14 и 15 май се налага поради провеждане на НВО за IV клас.

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/05/Scan10001.pdf

3 thoughts on “Дневно разписание на учебните часове за 14 и 16 май (вторник и четвъртък)

  1. Вероятно втората дата е 16 май – четвъртък?

  2. Да г-жо Марекова. Грешката е моя. Коригирах я. Благодаря!

  3. И аз благодаря.

Коментари са забранени.