Дневно разписание на учебните часове за 9 и 10 май (четвъртък и петък)

Промяната в дневното разписание  на 9 и 10 май се налага поради провеждане на НВО за IV клас.

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/05/Scan1.pdf