Грипна ваканция

Преустановяване на учебните занятия от 28.01.2019г. до 4.02.2019г. включително.

Mеждусрочна ваканция на 5.02.2019г. (вторник).

На 6.02.2019г. /сряда/ всички ученици да се явят
в училище за редовни учебни занятия с програмата за II срок.