Безплатно покриване със силанти

Министерският съвет на Република България, респективно МЗ и МОН, стартира за поредна година безплатно покриване със силанти на първите постоянни молари на децата до навършена 8-годишна възраст.

Това силанизиране предотвратява напълно най-уязвимото съзъбие от кариес и е безценно за подрастващите.

Наша обща отговорност е тези осигурени от държавата мерки за децата да бъдат разгласени максимално и да постигнем максимален резултат – безплатно предпазени детски зъбки. В този дух е и Писмо № 9105-273 / 27.08.2018 г. на Зам.министъра на образованието и науката Таня Михайлова.

Имаме възможност да Ви предоставим съответни разяснения и печатни материали – листовки и плакати за силанизиране (показани като Приложение) при поискване от Ваша страна на тел. 02 9877207.

Силанизирането е безплатно организирано само
до 20 НОЕМВРИ, 2018 год.

Родителите следва да се обърнат за справки и да заявят желание за силанизиране на Национален безплатен телефон – 080014546 или на тел.0293559355.

Също така родителите би следвало да попълнят предварително, ако имате възможност да го предоставите, и приложеното Информирано съгласие, ако не – то ще им бъде предоставено от съответния зъболекар.

Поздрави от нас и оставаме отворени за делово сътрудничество.

 

От екипа на Националната програма

за профилактика на орални заболявания

на децата на МС на РБългария.