Свободни места

120 ОУ „Г. С. Раковски“,

обявява следните свободни места за учебната 2018/2019 година:

2 – ри, 3 – ти и 4 – ти клас – няма свободни места;

5 клас – 9 свободни места;

6 клас- 2 свободни места;

7 клас – 4 свободни места.