Списък на приетите кандидати за първи клас в 120 ОУ „Г. С. Раковски“ на трето класиране

 Списък на приетите кандидати за първи клас в 120 ОУ „Г. С. Раковски“ на трето класиране