Система за прием на ученици в 1 клас 2018-2019г.

Система за прием на ученици в 1 клас 2018-2019г.

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1 КЛАС 2018-2019г.

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1 КЛАС

График на дейности