Олимпиада по математика на 16.12.2017 (събота)

Олимпиадата по математика ще се проведе на 16.12.2017г. (събота) от 9:00 часа. Продължителността е 4 часа. Всички участници трябва да заемат местата си не по-късно от 8:30 часа.