Олимпиада по Български език и литература на 17.12.2017г. (неделя)

Оломпиадата по БЕЛ ще се проведе на 17.12.2017г. (неделя) от 10:00 часа. Продължителността за 5 и 6 класове е 2 астрономически часа, а за 7 клас 3 астрономически часа.

Всички участници трябва да заемат местата си не по-късно от 9:30 часа.