Съобщение

Софийски математически турнир е инициатива, включена в Календарния  план на Съюза на математиците в България, която по традиция се провежда ежегодно от 1999 г.

През тази учебна година на 18 ноември 2017 г. (събота) в 120 ОУ ще се проведе Деветнадесети Софийски математически турнир за ученици от І до VІІ клас.

Времетраенето на състезанието за учениците от І клас е 40 минути ( от 11:00 часа до 11:40 часа), а за учениците от ІІ до VІІ клас е 90 минути (от 11:00 часа до 12:30 часа).

Резултатите на участниците се обявяват от училищата-домакини в срок до 27.11.2017 г. Обобщено класиране на участниците, получили над 50% от максималния резултат, се публикува в https://smbsofiagrad.wordpress.com  в срок до 4.12.2017 г. Участниците, които не желаят поименно оповестяване на резултата си, трябва да го заявят при записване за състезанието.

Заявките за участие и таксата за правоучастие от 8 ( осем ) лева се приемат до 14.11.2017 г. от класните ръководители на учениците от I до  IV клас, г-жа Митева-V клас, г-жа Памукчиева- VI клас и г-жа Шипочка-VII клас.