Съобщение

На входа на 120 ОУ „Г. С. Раковски“ са обявени списъците с приетите ученици за I клас учебна 2017/2018г.,

второ класиране – резерви с номера от 1 до 20 включително.