3 мнения по „Съобщение

  1. Защо класирането не е публикувано на страницата, както се изисква в „Системата за прием на ученици в първи клас“??

  2. Тук ще стане страшно, заради нескопосано (или по-скоро нарочно) определеният „микрорайон“, който не само е ИЗВЪН самото училище (за справка вижте микрорайоните на 35-то и 107-мо), ами и в съвсем друг административен район. По този начин, се дава предимство на деца от другата страна на Канала, които имат допълнителни точки от други критерии, като се минимизира разликата им с тези, които живеят буквално срещу училището!
    Инспекторатът трябва да бъде сезиран!

  3. Тук ще стане страшно, заради нескопосано (или по-скоро нарочно) определеният „микрорайон“, който не само е ИЗВЪН самото училище (за справка вижте микрорайоните на 35-то и 107-мо), ами и в съвсем друг административен район. По този начин, се дава предимство на деца от другата страна на Канала, които имат допълнителни точки от други критерии, като се минимизира разликата им с тези, които живеят буквално срещу училището!
    Инспекторатът трябва да бъде сезиран!

Коментари са забранени.