Прием в ЦОУД

Приети в ЦОУД от 3 и 4 класове:

TsOUD_21_22

Приети в ЦОУД от 2 клас:

2_KLAS_TsDO

 

Критерии за прием в ЦОУД за учебната 2021/2022 г.:

kriteriiCDO

 

Подаване на заявление за прием в ЦОУД от11 май до 28 май!

Заявления за кандидатстване в ЦДО (всяко заявление е на отделна страница от файла):

zaqvlenie_1,2,3_klass_TsOUD