ГРАФИК на дейностите за прием на ученици в първи клас, учебна 2017/2018г.

(.pdf) ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В 1 КЛАС

СПИСЪК С ГРАНИЦИТЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТЕРИТОРИИ НА 120 ОУ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

(.pdf) СПИСЪК С ГРАНИЦИТЕ

(.pdf) РАЙОНИРАНЕ НА 120 ОУ ЗА 1 КЛАС

(.pdf) СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1 КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

(.pdf) РЕШЕНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 23.02.2017г.

Допълнителни критерии за прием на ученици в първи клас в

120 ОУ „Г. С .Раковски“- 2017/2018 учебна година:

!!! ФОРМИРА СЕ НОВ МИКРОРАЙОН С ГРАНИЦИ:

ул. Проф. Фритьоф Нансен, бул Васил Левски, бул. Евлоги и Христо Георгиеви  и ул. Граф Игнатиев

  • Деца живеещи в микрорайона на 120 ОУ – 10т.;
  • Деца, чиито братя или сестри са учили в 120 ОУ – 6т;
  • Деца, обучавали се в детски учебни заведения на територията на административния район „Лозенец“ – 6т.

На основание т.10 от Решение 83 на СОС от 23.02.2017г., Общественият съвет при 120 ОУ „Г. С. Раковски“, предложи на училищната комисия за прием на ученици в първи клас начин за класиране на кандидатстващи ученици (които отговорят на еднакви критерии – с равен брой точки), в случаите когато броят им е по-голям от броя свободни места. Предложеният начин на класиране за горепосочените случаи се базира на наличие на обстоятелства, подредени в низходящ ред по степен на важност, както следва:

  • Деца от подготвителната група в 120 ОУ;
  • Близнаци.

ГРАФИК на дейностите за прием на ученици в първи клас, учебна 2017/2018 година

СРОК

ДЕЙНОСТ

15.03.2017 г.

Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище.

от 18.04.2017 г.
до 19.05.2017 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класиране.

02.06.2017 г.
17.00 ч.

Обявяване на списъците от I-во класиране.

от 05.06.2017 г.
до 07.06.2017 г. вкл.

Записване на учениците от I-во класиране.

08.06.2017 г.
17.00 ч.

Обявяване на свободните места за II-ро класиране.

от 09.06.2017 г.
до 12.06.2017 г. вкл.

Попълване на сводните места от II-ро класиране.

13.06.2017 г.
17.00 ч.

Обявяване на списъците от II-ро класиране.

от 14.06.2017 г.
до 15.06.2017 г. вкл.

Записване на учениците от II-ро класиране.

16.06.2017 г.
17.00 ч.

Обявяване на свободните места за III-то класиране.

от 19.06.2017 г.
до 14.09.2017 г.

Попълване на свободните места.

3 мнения по „ГРАФИК на дейностите за прием на ученици в първи клас, учебна 2017/2018г.

  1. Здравейте, искам да попитам дали ще обявите кои са границите на прилежащите територии към училището?

  2. Здравейте!

    Планирате ли провеждане на информационна среща с родители на бъдещите първокласници и съответно кога?

    Благодаря предварително!

  3. Здравейте,

    От колко часа се приемат документи за първи клас?

Коментари са забранени.