Критерии за прием в ПИГ.

Критерии за прием в ПИГ

/приети на заседание на ПС на 06.06.2016 г./

Първи клас:

 1. Дете сирак с един родител.
 2. Дете от многодетно семейство.
 3. Дете на работещи в 120 ОУ.
 4. Дете, чиито братче или сестриче посещават ПИГ.
 5. Ред на подаденото заявление.

(.pdf) Заявление за 1 клас. 

Заявленията за занималня на новоприетите първокласници за учебната 2016/2017г. ще се приемат от 17.06 до 22.06.2016г. вкл. в канцеларията на училището.

 Втори, трети и четвърти клас:

 1.  Дете сирак с един родител.
 2. Дете от многодетно семейство.
 3. Дете на работещи в 120 ОУ.
 4. Посещаемост в ПИГ през предходната учебна година.
 5. Спазване на правилника за дейността на училището в групата през предходната учебна година.
 6. Ред на подаденото заявление.

(.pdf) Заявление за 2 клас.

(.pdf) Заявление за 3 клас.

(.pdf) Заявление за 4 клас.

Подаване на заявления от 10 до 15 юни 2016г.

Ако сградата на Столичен център за работа с деца /СтЦРД/ бъде предоставена за ползване от 120 ОУ „Георги Сава Раковски“, ще бъдат открити още една група за II и една за III клас.

4 мнения по „Критерии за прием в ПИГ.

 1. Здравейте, срокът за подаване на заявлението за занималня за първи клас също ли е от 10-15 юни?
  Благодаря

 2. Привет, заявленията за занималня на 1 клас се приемат от 17.06 до 22.06.2016г. вкл.

 3. Здравейте,

  Дали вече иа яснота относно разкриването на втора група за занималня за втори клас.

  Поздрави,
  Бояна Иванова

 4. Привет,
  прави се всичко възможно за разкриването на още една група за занималня. Ще имаме яснота след 29.08.2016г.
  Поздрави,
  Д. Димитрова

Коментари са забранени.