Документи

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ЗАПИСВАНЕ ЗА ПЕТИ КЛАС

ЗАПИСВАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ

ОТПИСВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ПРИЗНАВАНЕ НА І-ІV КЛАС ОТ ЧУЖБИНА

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВАЛИДИРАНЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ ХРИСТО НИКИФОРОВ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ФВС

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

ГРАФИК ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ЗАПОВЕД ПЛАН-ПРИЕМ 2018-2019г

ПРИЛОЖЕНИЕ I – КАРТА НА УСЛУГИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ  II – ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩНОСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАЗЛИЧНИ СИТУАЦИИ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОУ ХРИСТО НИКИФОРОВ

ГОДИШЕН ПЛАН НА ОУ ХРИСТО НИКИФОРОВ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПРОГРАМА – РАННО НАПУСКАНЕ

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ГЦОУД-2017/2018

ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

СТРАТЕГИЯ 2016/2020г.

ПЛАН-ПРИЕМ на ученици за учебната 2017/2018 година – ЗАПОВЕД

 /План по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Учебна програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ в І клас

План за противодейсвие на училищния тормоз