Доброто училище

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! Дистанционното обучение  за периода 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. се провежда според указанията на МОН и РЗИ

Заповед 07.02.2022-11.02.2022

Заповед РЗИ      

ГРАФИК 

 за ротация на класовете и паралелките

в ОУ „ Васил Левски“ с. Божурово, общ. Добричка

за всяка седмица за месец ноември за периода от 02.11.2021 до 26.11.2021 г.

 

 

Дата/ротация ОРЕС Присъствено в училище
От 02.11.2021г. до 05.11.2021г. включително 7 клас 1,2,3,4,5 и 6 клас
От 08.11.2021г. до 12.11.2021г. включително 5 и 6 клас 1,2,3,4 и 7 клас
От 15.11.2021г. до 19.11.2021г. включително 7 клас 1,2,3,4,5 и 6 клас
От 22.11.2021г. до 26.11.2021г. включително 5 и 6 клас 1,2,3,4 и 7 клас

 

Съвети за защита на личните данни

 

Коментарите са затворени.